A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDYSTA W PROJEKCIE NCN

Piotr Miszczuk współpracownikiem w projekcie „Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku”

Na ogłoszenie o konkursie zamieszczone na stronach Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Narodowego Centrum Nauki  wpłynęły trzy zgłoszenia: mgr Melis Çelen, mgr Piotra Miszczuka oraz mgr Marcela Świerkockiego.

Na podstawie oceny przekazanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła spełnienie wszystkich wymogów formalnych przez kandydatów i dokonała następującej oceny (maks. 3,7 pkt =100%):

Melis Çelen (0,3 pkt - 8,1%),

Piotr Miszczuk (2,0 pkt - 54,1%)

Marcel Świerkocki (1,2 ;pkt - 32,4%)

Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli decyzję o zawarciu umowy stypendium z p. Piotrem Miszczukiem

***

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski poszukuje studentki/studenta studiów magisterskich lub doktoranckich do projektu pt.: „Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku”, (nr umowy: UMO-2022/45/B/HS4/00719), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23.

Nazwa stanowiska: stypendysta/stypendystka lub doktorant/doktorantka

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: http://euroreg.uw.edu.pl

Wymagania:

 • stopień licencjata, 4 lub 5 rok jednolitych studiów magisterskich lub status doktoranta
 • wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, preferowane kierunki: geografia społeczno-ekonomiczna, socjologia, ekonomia lub pokrewne,
 • zainteresowania naukowe dotyczące procesów metropolizacji, zróżnicowań społeczno-przestrzennych w mieście, samorządu terytorialnego i polityki lokalnej w Warszawie,
 • znajomość metodologii ilościowych badań społecznych i statystyki, gotowość do poszerzania kompetencji w tym zakresie,
 • znajomość oprogramowania do analizy danych przestrzennych lub gotowość do jego nauki,
 • umiejętności akademickie: przegląd literatury, pisanie tekstów naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na efektywną komunikację,
 • mile widziane doświadczenie udziału w projektach badawczych,
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego tekstu naukowego wykorzystującego dane ilościowe (opracowanie nie musi być opublikowane tzn. może być to raport, praca semestralna lub dyplomowa, artykuł naukowy, working paper itp.),
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej.

Opis zadań:

 • prowadzenie kwerend literaturowych (głównie w języku angielskim),
 • pozyskanie i opracowanie danych z spisu powszechnego dla rejonów statystycznych w Warszawie,
 • integracja baz danych przestrzennych,
 • udział w projektowaniu narzędzi badawczych,
 • udział i monitorowanie procesu realizacji badań terenowych,
 • udział w analizie zgromadzonych danych, opracowanie zestawień i wstępnych wyników badań,
 • wsparcie organizacyjne zespołu badawczego (archiwizacja i porządkowanie materiałów badawczych, obsługa procesu badań terenowych),
 • regularny udział w spotkaniach zespołu projektowego, prezentowanie wyników badań,

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 14.03.2023 r., godz.23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium będzie wypłacane przez 12 miesięcy, poczynając od 01.04.2023 r. Wysokość stypendium wynosi 4 500 PLN miesięcznie.

Po zakończeniu okresu rocznej współpracy możliwe jej przedłużenie o kolejne dwa lata i dziewięć miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów lub poświadczenie aktualnego etapu studiów
 • CV naukowe (z opisem dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń badawczych i ewentualnych wystąpień/publikacji naukowych)
 • jedna praca pisemna (autorska lub współautorska) z wykorzystaniem danych ilościowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z druków do pobrania związanych z nawiązaniem stosunku pracy - link do pobrania dokumentu: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 17 marca 2023 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczne wyniki zostaną podane do 24 marca 2022 r.

Oferty należy zgłaszać do Sekretariatu EUROREG, na adres e-mail: euroreg@uw.edu.pl (temat maila: stypendium NCN)

 
 
Do pobrania