A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM KONFERENCYJNE RSA FLORENCJA

Ogłaszamy konkurs na pokrycie kosztów udziału w konferencji #RSA24 we Florencji!

Regional Studies Association Annual Conference odbędzie się 11-14 czerwca 2024 we Florencji we Włoszech pod hasłem Global Challenges, Regional Collaboration and the Role of Places.

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz dofinansowanie kosztów podroży i pobytu do 4000 PLN.

O stypendium moga ubiegać się pracownicy/czki, doktoranci/tki i studenci/tki polskich szkół wyższych w wieku do 35 lat

Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na najlepszy abstrakt. Abstrakty o długości 3000-5000 znaków wraz z CV Autora/Autorki i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 25 stycznia 2024 roku do godz. 23:59 na adres euroreg@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić tekst „stypendium konferencyjne Florencja 2024”.