A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

UCHWAŁA RADY IAIE W SPRAWIE KRYZYSU HUMANITARNEGO NA GRANICY

Publikujemy treść uchwały Rady IAiE z 10 listopada 2021

Rada Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego z wielkim niepokojem odnotowuje narastający kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Wobec uchodźców, ofiar prowokacji reżimu Aleksandra Łukaszenki, poszukujących schronienia w Polsce, polskie instytucje państwowe podejmują działania sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencją Genewską dotyczącą Statusu Uchodźców, Europejską Konwencją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka oraz Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, uniemożliwiając uchodźcom składanie wniosków o azyl i stosując tak zwany „push-back,” to jest zawracanie na granicę, nadając tym działaniom pozory legalizmu. Działania te, zagrażające zdrowiu i życiu uchodźców, pozostają poza kontrolą społeczną, gdyż na tereny nadgraniczne nie dopuszcza się przedstawicieli mediów ani organizacji pozarządowych.

Jednocześnie uchodźców publicznie odczłowiecza się i animalizuje, stosując język jawnie rasistowski i przedstawiając fałszywe obsceniczne obrazy, wywołujące skojarzenia z terroryzmem i patologiami społecznymi. Tworzy się wrażenie, że uchodźcy zagrażają bezpieczeństwu i interesom Polski, rozbudzając wobec nich społeczną nienawiść na tle etnicznym i religijnym.

Od instytucji państwowych oczekujemy przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego, udzielenia medycznej i socjalnej pomocy potrzebującym, dopuszczenia na granicę aktywistów niosących tę pomoc, a także przedstawicieli niezależnych mediów kontrolujących działania władz. Oczekujemy od instytucji państwowych poszanowania ludzkiej godności i podjęcia działań zmierzających do jak najszybszego zażegnania obecnego kryzysu, we współpracy z innymi państwami i z odpowiednimi organizacjami europejskimi. Od instytucji państwowych, a także od mediów publicznych i prywatnych, oczekujemy obiektywnego przedstawiania sytuacji na granicy oraz porzucenia dehumanizujących i rasistowskich stereotypów w obrazowaniu uchodźców.

PDF