A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski

Okres realizacji: 2015-2018
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest analiza  urbanizacji w Polsce w kontekście globalnego rozwoju  kapitalizmu na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Jego podstawowa innowacyjność polega na  połączeniu trzech wpływowych (choć  osobnych) tradycji intelektualnych. Pierwsza z nich to szkoła „systemów - światów”  wywodząca się z historii gospodarczej (F. Braudel, I. Wallestein, A.G. Frank). Druga to porównawcze  „studia miejskie”  zakorzenione w geografii humanistycznej,  socjologii i antropologii miasta (D. Harvey, N. Smith, M. Castells, J. Holston, A.M. Simone, M. Davis). Trzecia to nieokcydentalna i globalna historia oraz antropologia porównawcza (J. Goody, K. Pomeranz, D. Graeber, E. Wolf, S. Mintz, J. Abu-Lughod). Bezpośrednim punktem wyjścia niniejszego projektu jest dorobek G. Arrighiego, który to opisał dynamikę pojawienia się i upadku czterech „hegemonii” globalnego kapitalizmu: włoskiej (1450-1650), holenderskiej (1560-1780), brytyjskiej (1750-1925) oraz amerykańskiej (1860-2008?). Niniejszy projekt stanowi rozwinięcie tej perspektywy poprzez opisanie roli jaką odgrywała w nich urbanizacja i relacje centrum-peryferie. Z jednej strony poddaje on teorię Arrighiego krytyce z punktu widzenia globalnego i pokazuje jej europocentryczne ograniczenia, a z drugiej śledzi w jaki sposób zmiana w „centrum dowodzenia” światowego kapitalizmu wywoływała pojawienie się nowych  reżimów gospodarczo-przestrzennych  w Polsce. Każdy z nich, począwszy od pojawienia się państwa polskiego w drugiej połowie X w. na skutek handlu niewolnikami Piastów ze światem islamu po uczestnictwo współczesnej Polski w globalnym zrywie urbanizacyjnym na skutek naszej akcesji do Unii Europejskiej, stanowił „twórczą destrukcję” jednej z dwóch polskich „tradycji przestrzennych” w ujęciu A. Piskozuba – piastowskiej i jagiellońskiej. Monografia w języku angielskim, która będzie efektem tego projektu, będzie tym samym „glokalną” analizą związku między urbanizacją a kapitalizmem i relacji centrum-peryferie w perspektywie długiego trwania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: kacperpoblocki.com/kapitalizm/