A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

Okres realizacji: 2014-2017
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest eksploracja głównych czynników oraz analiza mechanizmu wielkich wydarzeń, a także analiza rzeczywistego wpływu wielkich wydarzeń sportowych (jako przykładu wielkich wydarzeń) na społeczne, gospodarcze, promocyjne i rewitalizacyjne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego.  Cele poznawcze projektu to: identyfikacja i analiza roli czynników wpływających na decyzje o organizacji wielkich wydarzeń, charakterystyka wielkiego wydarzenia jako wielowymiarowego, złożonego zjawiska, identyfikacja kosztów i korzyści planowanych oraz osiągniętych w rzeczywistości (na przykładzie EURO 2012 w Polsce). Cel teoretyczny to opis rezultatów i mechanizmu wielkiego wydarzenia w oparciu o analizę literatury międzynarodowej, studia przypadków oraz badania empiryczne w Polsce. Celem praktycznym jest sformułowanie rekomendacji dla władz publicznych.  Badania zostaną przeprowadzone w wieloetapowej, spójnej sekwencji, na którą składają się: analiza danych zastanych (desk research), opracowanie narzędzi badawczych, analiza doświadczeń międzynarodowych, wizyty studialne, badania empiryczne w Polsce w ośrodkach wielkiego wydarzenia.