A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Zanieczyszczenie powietrza i dobrobyt: społeczno-środowiskowe koszty rozwoju miast

Okres realizacji: 2016-2019
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Rola środowiska naturalnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym to wątek badawczy, który zyskał szczególną rangę na przestrzeni ostatnich lat. Ograniczona możliwość ujęcia rosnącej złożoności relacji człowieka ze środowiskiem doprowadziła do poszerzenia ram koncepcyjnych rozwoju. Eksploracja związku między czynnikami z długo pomijanej sfery środowiskowej, a dobrobytem – zarówno w rozumieniu tradycyjnym, jak i poszerzonym – pozostaje jednak istotnym wyzwaniem.

Głównym celem projektu jest zbadanie związku przestrzennie określonych, środowiskowych efektów zewnętrznych rozwoju z dobrobytem, na przykładzie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Przedmiot analizy stanowią miasta – miejsca kumulacji problemów środowiskowych, ale zarazem mające kluczowe znaczenie dla realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju.