A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
EUROREG w mediach

„Chamstwo” Kacpra Pobłockiego w finale Nike

Gazeta Wyborcza (2.10.2022)

Książka Pobłockiego to zapewne najciekawsza opowieść przypominająca o tym, że większość z nas jest potomkami chłopów, których karki zginały się przed uderzeniem pańskiego bata.

Autor, antropolog społeczny pracujący w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, napisał książkę, w której - jak sam twierdzi - próbuje odpowiedzieć na pytania: 'Jak układały się tu stosunki międzyludzkie? W jaki sposób przymuszano ludzi do roboty? Jak klasy ludowe radziły sobie z permanentną opresją i nadzorem? Czy można się było wyrwać z ciągłego upodlenia?'.

Sylwetkę dr hab. Kacpra Pobłockiego zobaczycie w wideo „Gazety Wyborczej”.