A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
EUROREG w mediach

Dr Jakub Majewski o zniesieniu poboru opłat na autostradach

Rzeczpospolita (23.08.2022)

Ustawa o zniesieniu poboru opłat na autostradach wzmacnia monokulturę samochodu ze wszystkimi społecznymi i środowiskowymi konsekwencjami tego modelu mobilności i logistyki. Zwolennicy zrównoważonego rozwoju mogą tylko rozłożyć ręce. Bo zgodne glosowania w tej kwestii doskonale ilustrują podejście polityków do haseł o zielonej mobilności, troski o klimat i walki z wykluczeniem transportowym.

– Zniesienie poboru opłat jest wyrazem systemowego sprzeciwu całej klasy politycznej, blokującej polityczną zasadę „użytkownik (i zanieczyszczający) płaci. W ostatecznym rachunku biedni dopłacą bogatym. Uspołecznimy koszty, prywatyzując przy tym zyski”. – pisze dr Jakub Majewski.

Szczegóły w Rzeczpospolitej”