A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Globalne wyzwania, lokalne reakcje. Rozwój lokalny i regionalny w niepewnym otoczeniu

  • Co czeka samorządy w przyszłości?
  • W jaki sposób tworzyć polityki lokalne, aby realnie wspierać przedsiębiorców?
  • Jak budować strategię współpracy międzynarodowej, aby najlepiej wykorzystać fundusze UE?
  • Jakie najważniejsze wyzwania rozwojowe stoją przed mazowieckimi samorządami lokalnym?
  • W jaki sposób diagnozować i wykorzystywać potencjał rozwojowy swojej gminy/powiat?

Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2015 w sali Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, w Warszawie

Konferencja jest współoraganizowna przez EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, ICM Uniwersytetu Warszawskiego oraz MGG Conferences

Rejestracja: http://cyfrowa-gospodarka.pl/warszawa-konferencja-opis/

 

09:00 – 10:00

Rejestracja

SESJA 1

 

 10:00 -10:10

Powitanie
Joanna Andrzejewska, MGG Conferences, Koordynator projektu

10:10 -10:50

Obudzony potencjał
Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 10:50 – 11:30

Cyfrowa gospodarka – kluczowe wyzwania rozwojowe dla firm i rynku pracy
Dr Dominik Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski

 11:30 – 11:45

Pytania i odpowiedzi

 11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

SESJA 2

 

 12:00 -12:25

Jak mierzyć lokalny potencjał adaptacyjny
Dr Dorota Celińska-Janowicz, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 12:25 – 12:50

Adaptacyjność samorządów lokalnych – wyniki badań empirycznych
Dr Adam Płoszaj, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 12:50 – 13:30


Jak powstają koncepcje rozwojowe w samorządzie regionalnym – próba konceptualizacji – teoretyczna i podsumowująca.
Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 13:30 – 13:45

Pytania i odpowiedzi

 13:45 – 14:20

Lunch

SESJA 3

 

 14:20 – 15:10

Jak prowadzić politykę lokalną z korzyścią dla przedsiębiorczości?
Prof. Joan Pique Abadal, EADA Business School

 15:10 – 16:00


Jak stworzyć lokalną / regionalną strategię współpracy międzynarodowej i w pełni skorzystać z oferty Unii Europejskiej?
Xavier Tiana Casablancas, AMB (Obszar Metropolitalny Barcelony)