A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Końcowa konferencja projektu GRINCOH


W dniach 26-27 lutego odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca koordynowany przez EUROREG trzyletni projekt badawczy „Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe” (GRINCOH), realizowany w ramach 7. Programu Ramowego (www.grincoh.eu).

Był to pierwszy projekt typu collaborative w naukach społecznych, którego koordynacja przypadła polskiej placówce naukowej. Badania były prowadzone przez 12 partnerów z 8 krajów Unii Europejskiej oraz współpracowników ze wszystkich nowych krajów członkowskich. Projekt GRINCOH zajmował się dwiema kluczowymi kwestiami dotyczącymi gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW):

  • rozbieżnością między wzrostem produktywności i relatywnie słabą innowacyjnością niezbędną do osiągnięcia trwałego  rozwoju w długim okresie, a także poprawy pozycji konkurencyjnej krajów regionu;
  • powstaniem dużych różnic gospodarczych, społecznych i środowiskowych między regionami krajów EŚW, które są wynikiem przyspieszonego wzrostu gospodarczego. 

Podczas dwudniowej konferencji prowadzonej w języku angielskim, w trakcie sześciu paneli tematycznych zaprezentowane i omówione zostaną najważniejsze wyniki projektu. Swój udział potwierdzili wybitni badacze i praktycy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja: do 13.02. proszę przesłać zgłoszenie na adres edyta@adm.uw.edu.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo do 17.02.2015.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Thursday, 26th February (Senate Room, the Kazimierzowski Palace)

  9.30-10.00: Welcome: Representative ofUniversity authorities, G.Gorzelak, Z.Krasznai (DG Research)

10.00-10.30: Introductory speech:  Minister for Infrastructure and Development (tbc),

10.30-11.30: GRINCOH Final Report

G.Gorzelak: presentation of report’s main theses

R.Capello: Scenarios for Europe

                          Coffee

12.00-13.30: Global competitiveness through low cost or innovations? How get out of a middle- level income trap?

P.Havlik: Economic performance of the CEECs and outlook for the future

A.Soos: External trade and FDI: lessons for policies

W.Orłowski: Competitiveness of Central and Eastern European countries in the global economy: chances and challenges

                          Lunch

14.00-16.30: How to grow based on R&D and innovation? For effective science and innovation policies

S.Radosevic: RD and technology upgrading in the CEEC: issues and policy implications 

A.Varga: Economic impact assessment of EU regional innovation policies

A.Olechnicka: Science in the CEEC  in an European context

                          Coffee

16.30-18.00: Labour, education and social policies - a cost or an investment?

M.Okólski: Demography: a chance or a threat for the CEEC?

M.Landesmann: Labour market  policies for growth

A.Simonyi: Social policies for growth

J.Varga: Educational policies for growth

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Friday, 27th February (Brudzinski’s room, the Kazimierzowski Palace)

9.30-11.00: Regional convergence and  metropolisation processes

A. Rodriguez-Pose: New  challenges for regional development and regional policies

G.Petrakos: Regional development and overcoming the crisis

M.Smętkowski: Metropolisation, peripheralisation and regional development

P.Mehlbye:  Territorial Dynamics in Central and Eastern Europe

                          Coffee

11.30-13.00: What future for regional policies in Central and Eastern Europe? Added value of reformed Cohesion Policy

J.Bachtler: Rethinking the future of Cohesion policy: performance and added value

P.Żuber/P.Wostner: For better use of  Cohesion policies in CEE countries

J.Olbrycht: Urban dimensions of regional policies

Kai Stryczynski: Results orientation: bureaucratic straightjacket or learning opportunity?

                          Lunch

14.00-15.30: Institutional convergence and political stability

M.Grusevaja: Dynamics of institutional convergence

R.Markowski: Political (in)stability and development

F.Barca: What should governments do for development? Alternative models.

                          Coffee

16.00-17.30: Conclusions and future research

Peter Berkowitz: The changing position of the "New Member States" in the EU policy process

                          Open discussion

 
Pliki do pobrania:
 
Galeria