A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Konferencje

Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium

W dniach 17-18 maja 2018 roku w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa dotycząca polityk publicznych. Jest ona kontynuacją zapoczątkowanego w 2016 roku cyklu dorocznych spotkań naukowych poświęconych tej tematyce.

Organizatorami konferencji są, oprócz Polskiej Sekcji Regional Studies Association, także Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcja Administracji i polityk publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Tematyka konferencji obejmuje m.in.: 

  • Teorie i modele polityk publicznych,
  • (Geo)polityczne, ustrojowe, społeczne, ekonomiczno-finansowe, psychologiczne, ekologiczne i przestrzenne uwarunkowania oraz wyzwania polityk publicznych,
  • Decentralizacja i internacjonalizacja polityk publicznych,
  • Procesy decyzyjne w politykach publicznych i dylematy z nimi związane,
  • Relacje kooperacji, konkurencji, partycypacji między podmiotami polityk publicznych,
  • Identyfikacja tradycyjnych i innowacyjnych instrumentów polityk publicznych,
  • Problemy ewaluacji  polityk publicznych.

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami oraz kartą zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku na adres Sekretarzy Konferencji dr Urszuli Bronisz: u-bronisz@tlen.pl lub dr Magdaleny Miszczuk: magdalena.miszczuk@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są tutaj, zaś kartę zgłoszenia mozna pobrać pod tym linkiem.

 

Fot. Lubelska Baszta Zamkowa (autor: Szater Szater Wikimedia Commons Polska, Public Domain)

 
Pliki do pobrania: