A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy uczymy się uczyć? Ewolucja funkcji systemów ewaluacji – przykład polskich samorządów województwa

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kupiec Tomasz (2020) Czy uczymy się uczyć? Ewolucja funkcji systemów ewaluacji – przykład polskich samorządów województwa. Studia Regionalne i Lokalne, 3(81), ss. 7-22.
DOI: 10.7366/1509499538101

Autor analizuje, jak ewoluowały funkcje systemów ewaluacji. Bazuje na porównaniu badań ewaluacyjnych realizowanych w ośmiu systemach ewaluacji w polskim samorządzie województwa w dwóch okresach: 2007–2013 i 2014–2020. Uzyskane wyniki podważają w pewnym stopniu oczekiwania wynikające z dotychczasowej literatury przedmiotu. Choć badane systemy powstały w odpowiedzi na zewnętrzną presję, to wspierają zarówno rozliczanie, jak i uczenie. Systemy nie koncentrują się tylko na zagadnieniach proceduralnych, a produkcja wiedzy strategicznej wzrasta w czasie. Liczne przepisy regulujące sposób funkcjonowania sugeruje jednak, że wykorzystanie ewaluacji w badanych systemach może mieć charakter symboliczny.