A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Development of Polish Regions and the EU Cohesion Policy

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2008) Development of Polish Regions and the EU Cohesion Policy [in:] Gorzelak Grzegorz, Strubelt Wendelin (eds): City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil, Opladen & Farmington Hills: Budrich Uni Press Ltd.