A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Europejski wymiar polskiej polityki przestrzennej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2008) Europejski wymiar polskiej polityki przestrzennej [w:] Gwiazdowicz Mirosław, Zielińska Gabryjela (red.): Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.