A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Globalna historia ludowa a problem niewoli w dawnej Polsce

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Pobłocki Kacper (2020) Globalna historia ludowa a problem niewoli w dawnej Polsce. Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, nr 27. 
DOI: https://doi.org/10.36854/widok/2020.27.2239

Kacper Pobłocki przedstawia krytykę dominującej wciąż w polskim środowisku naukowym wizji historii jako projektu obiektywnego opisu tego „jak było naprawdę”. Projekt historii oddolnej (lub ludowej) jest historią oporu, i dzięki temu właśnie stanowi propozycję historii „prawdziwszej” w tym sensie, że umożliwiającej bardziej wszechstronny i wieloznaczny opis tego, jak kiedyś było.

PDF na stronie czasopisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.