A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Kapitalizm a kwestia miejska

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2018) Kapitalizm a kwestia miejska. Przegląd socjologiczny, Nr 67, Issue I, ss. 9-23.
DOI: 10.26485/PS/2018/67.1/1
Pobierz publikację:

W przekształceniach polskich miast w ostatnim ćwierćwieczu istotną rolę odgrywa renta gruntowa, a jednym z najważniejszych aktorów wytwarzania przestrzeni stali się deweloperzy. W rezultacie następuje prywatyzacja przestrzeni i polaryzacja przestrzenno-społeczna.