A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Miasto jako przedmiot badan nauk ekonomicznych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2008) Miasto jako przedmiot badan nauk ekonomicznych [w:] Jałowiecki Bohdan (red.): Miasto jako przedmiot badan naukowych  w początkach XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.