A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Na 30-lecie EUROREG

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2007) Na 30-lecie EUROREG [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 311 - 316.