A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej

Autor: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło (2015) Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (red.) Hausner J., Mazur S. Warszawa: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 153.
Pobierz publikację:

To tytuł kolejnego raportu ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. W opracowaniu wskazane zostały najważniejsze wymiary funkcjonowania państwa, które wymagają naprawy. Jakie są tytułowe grzechy Rzeczypospolitej? To między innymi brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, destrukcja sfery publicznej oraz unikanie rządzenia i ucieczka od odpowiedzialności. Autorzy analizują główne obszary aktywności państwa – politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe, ustrój oraz przestrzeń wspólną – a na zakończenie przedstawiają swoją wizję dobrego państwa. Raport jest syntezą wielu wcześniejszych opracowań i podobnie jak one został wydany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja PZU.

Autorzy zaznaczają, że oczywiście dostrzegają „cnoty” polskiego państwa. Uważają jednak, iż istotniejsze jest wskazanie tych obszarów, które wymagają pilnej naprawy. Od tego zależy bowiem nie tylko sprawność i siła naszego kraju, ale też dynamika jego dalszego rozwoju. (...)