A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny program badawczy

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir (2011) Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny program badawczy [w:] Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir (red.): Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 7-32.
Pobierz publikację: