A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności

Autorzy: Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir red.
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan, Kapralski Sławomir (red.) (2011) Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 282.
Pobierz publikację:

Książka poświęcona jest peryferiom i pograniczom rozumianym zarówno dosłownie – jako przestrzenie zdefiniowane geograficznie i politycznie, jak i metaforycznie – jako obszary przenikania się wpływów kulturowych i towarzyszące im stany umysłu. W myśli współczesnej coraz większego znaczenia nabiera kondycja pograniczna, czyli płynny proces bycia pomiędzy określonymi przestrzeniami, pozycjami czy sytuacjami społecznymi.

Autorzy zebranych tu prac starali się skonkretyzować naturę tego pogranicznego doświadczenia, korzystając z dorobku socjologii przestrzeni i pamięci, badań nad stosunkami etniczno-narodowymi, tożsamościami, mniejszościami rozmaitego rodzaju czy wreszcie refleksji nad różnymi postaciami współczesnej kultury i mediów.