A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polish regionalization

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2011) Polish regionalization [in:] Lütgenau Stefan August  (ed.) Regionalization and Minority Policies in Central Europe. Case Studies form Poland, Slovakia, Hungary and Romania, Innsbruck-Wien-Bozen: Studien Verlag, pp. 13-32.