A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska gmina 2015

Autor: Gorzelak Grzegorz red.
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (red.) (2016) Polska gmina 2015. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 343.

Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obserwowanych w polskich gminach liczących do 50 tys. mieszkańców. Zespół autorski wykorzystuje wyniki badań z lat 2013–2015 oraz wcześniejsze analizy przeprowadzone przez zespół EUROREG-u dla wykazania kierunków zmian i tendencji petryfikacyjnych w podstawowych jednostkach terytorialnego podziału kraju [z recenzji prof. Pawła Starosty].

Publikacja dostepna jest w sklepie internetowym Wydawnictwa Naukowego Scholar: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2557&

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II (NCN) (2013-2015)