A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Post-Communism - Evaluation of the last decade

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Dutkiewicz Piotr (2007) Post-Communism - Evaluation of the last decade [in:] Pochta Yuri (ed.): Dialogue of Civilization, Moscow: People's Friendship University of Russia.