A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Refleksje o szansach i zagrożeniach dla polskich metropolii

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2017) Refleksje o szansach i zagrożeniach dla polskich metropolii [w:] Polska regionów – Polska miast, Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, ss. 147-165.
Pobierz publikację:

Niniejszy tekst nie pretenduje do wyczerpującego opracowania poruszanej w nim problematyki, co jest oddane w tytule artykułu. Jego zadaniem było poruszenie kilku wątków, które wydają się istotne dla rozważań nad procesami metropolizacji polskich miast. Starałem się w nim wskazać na podstawową rolę wielkich miast w rozwoju kraju – mimo tego, że obecna orientacja polityki rozwojowej, w tym polityki regionalnej i przestrzennej, wydaje się tę rolę pomniejszać. Jednocześnie tworzone obecnie dokumenty strategiczne prezentują ujęcia tradycyjne, nie poświęcają bowiem wystarczającej uwagi powiązaniom decyzyjno-informacyjnym, a także nie odwołują się do istniejących ram prawnych, które mogłyby usprawnić zarządzanie obszarami metropolitalnymi.