A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Region jako kontekst zachowań politycznych

Autor: Tomasz Zarycki
Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Tomasz Zarycki (2002) Region jako kontekst zachowań politycznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 195.
Pobierz publikację:

Książka podejmuje problem roli szeroko rozumianego regionu w kształtowaniu się zachowań politycznych, w szczególności zachowań wyborczych. Porusza w pierwszym rzędzie teoretyczny aspekt zagadnienia, odwołując się do pojęcia „kontekstu” i jego definicji znanych w różnych szkołach naukowych. Praca obejmuje także obszerne studium empiryczne dwu polskich regionów historycznych o odmiennym klimacie politycznym: Małopolski (dawniej Galicji) oraz Ziem Zachodnich i Północnych, które traktowane są jako odmienne konteksty zachowań politycznych. 

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką wyjaśniania i interpretacji zachowań politycznych. Może być także użyteczna dla interesujących się problematyką współczesnej polskiej sceny politycznej oraz geografii politycznej kraju.