A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2007) Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 12 - 34.