A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój – region – polityka

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2007) Rozwój – region – polityka [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-EUROREG, ss. 179 - 214.