A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Bohdan Jałowiecki (red.) (1992) Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 38. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 253.
Pobierz publikację: