A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (red.) (2022) Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 260.  

Książka wydana wspólnie przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych w Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar - do kupienia na stronie Wydawnictwa

Książka stanowi interesujący wkład do współczesnej debaty na temat mechanizmów rozwoju regionów oraz oddziaływania polityk publicznych. Prezentowane wyniki badań w znaczący sposób wzbogacają naszą wiedzę na temat efektów Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. (…)

Autorzy podejmują takie zagadnienia, jak: skala nierówności regionalnych oraz procesy konwergencji i dywergencji, dylemat równość czy efektywność w polityce regionalnej. Przedstawiają pogłębioną analizę wykorzystującą nowe dane empiryczne i rozwiązania metodyczne. Nie unikają zagadnień trudnych do analizy i interpretacji, np. oceny efektów popytowych i podażowych interwencji publicznych w sferze rozwoju lokalnego i regionalnego oraz jakości rządzenia.

Prof. dr hab. Bolesław Domański

Podjęte zagadnienia zweryfikowano empirycznie za pomocą metod ilościowych i jakościowych na różnych poziomach analiz terytorialnych. Autorzy uwzględnili wiele sfer interwencji polityk unijnych (ekonomiczne, instytucjonalne, związane z rządzeniem, dystrybucją środków etc.). Pokazali zróżnicowanie mechanizmów, za pomocą których polityki unijne oddziałują na beneficjentów, stwarzając zachęty do zmiany postępowania, np. ekonomiczne (zasady funkcjonowania na wspólnym rynku), z drugiej narzucając procedury i restrykcje, np. klimatyczne (pułapy dotyczące emisji) i środowiskowe (powiązane z warunkowością otrzymywania środków z WPR).

Dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój regionalny i lokalny Polski w świetle doświadczeń międzynarodowych (NCN) (2018-2022)