A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

The (non existing?) Polish crisis

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2010) The (non existing?) Polish crisis [in:] Gorzelak Grzegorz, Goh Chor-Ching (eds): Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. 139-149.