A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 20.05.2021 // Wykład dr Adama Kowalewskiego: Polityka i miasto. Miasto Trzeciej Rzeczpospolitej – kryzys i wyzwania

Konieczna jest identyfikacja źródeł kryzysu gospodarki przestrzennej, zwłaszcza niekontrolowanej urbanizacji, generującej ogromne straty społeczne i gospodarcze oraz identyfikacja społecznych i politycznych barier uniemożliwiających naprawę polskiej urbanistyki.