A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 25.04.2024 // Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – O (kolejnym) końcu postsocjalizmu. Nowe geografie relacji i zmieniające się przestrzenie władzy

Wojna w Ukrainie stała się nowym początkiem kalendarza, ale także początkiem nowej geografii: czasem rozpoczęcia nowego układu chronologicznego oraz przestrzennego i wyznaczenia końca starej – powojennej, postsocjalistycznej – epoki i początku nowej. Geografia Europy ulega zmianie przez zmiany relacji, systemów władz oraz ich interpretacji.