A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 29.04.2021 // Wykład dr Krzysztofa Niedziałkowskiego: To nie jest kraj dla starych drzew? Konflikty społeczne wokół przyrody w Polsce jako konflikty o przestrzeń

W swoim wystąpieniu dr Niedziałkowski uwagę na przestrzenny aspekt analizowanych sporów wokół ochrony Puszczy Białowieskiej oraz ochrony dzikich zwierząt, sugerując że u ich podstaw leży chęć różnych grup aktorów społecznych do sprawowania kontroli nad przestrzenią przyrodniczą oraz przekładania swoich wartości i przekonań na konkretne decyzje dotyczące sposobu zarządzania tą przestrzenią.