A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Katarzyna Romańczyk

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 826 16 54
Specjalizacja: polityka miejska, samorząd terytorialny, instytucje dialogu społecznego, rozwój lokalny
Dydaktyka 

link do USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Katarzyna Romańczyk uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką politologii (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie) oraz europeistyki (Uniwersytet Jagielloński). Jej rozprawa doktorska, której promotorem był prof. Jacek Purchla, dotyczyła politycznych aspektów rozwoju stołeczności Brukseli po 1958 r. Jako stypendystka rządu Flandrii prowadziła badania na Vrije Universiteit Brussel w zespole prof. Erica Corijna (Cosmopolis - Centre for Urban Research). Jest współautorką publikacji książkowych i autorką artykułów w uznanych czasopismach humanistycznych (m.in. Cities). Od października 2016 r. pod opieką prof. Grzegorza Gorzelaka realizuje w EUROREGU projekt pt. "Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze".

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2204-8633

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

• 49 Annual Conference of the Urban Affairs Association, 24-27.04.2019, UCLA, Los Angeles, USA. Referat: Does citizen participation make a difference in the largest Polish cities? Evidence from deprived urban areas

• 5th REHI Workshop: A Historical Perspective on Multi-Level Urban Economic Development Policy, 29-30.11.2018, The University of the West of Scotland, Paisley, Great Britain. Referat: How has multi-level urban policy affected the largest Polish cities?

• International Conference on Participatory Spatial Planning – Processes, Challenges and Tools, 15.06.2018, Jagiellonian University, Krakow. Referat: How watershed moments in urban policy may trigger participation and change urban space? A case study of Warsaw and Krakow.

• I Konfrontacje Miejskie: Konkurencyjność gospodarcza miast – droga do sukcesu, 13.12.2017, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa. Referat: Bruksela – (re)wizja rozwoju miasta.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej, 24-25.11.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: (Dys)funkcje partycypacji publicznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej.

• Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Miasto pod Napięciem, 28-29 września 2017, Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat: Kolizyjne miasto – między materialnym a społecznym wymiarem rewitalizacji.

• International Conference on Democracy and Participation in the 21st Century, 12- 15 lipca 2017, International Sociological Association (ISA), University of Lisbon, Lizbona, Portugalia. Referat: Has participation transformed urban spaces in the largest cities in Poland?.

• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczności Lokalne wobec Wyzwań Współczesności, 12 maja 2017, SGGW, Warszawa. Referat: Czynniki społecznej mobilizacji a potencjał innowacyjny inicjatyw lokalnych.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne Aspekty Rewitalizacji, 27 kwietnia 2017, Uniwersytet w Łodzi. Referat: Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa.

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG