A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Katarzyna Romańczyk

Stanowisko: adiunkt
tel.: (+48) 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny, polityka miejska, procesy odnowy miast, governance, partycypacja społeczna
Dydaktyka 

link do USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Katarzyna Romańczyk uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentką politologii (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) oraz europeistyki (Uniwersytet Jagielloński). Jej rozprawa doktorska dotyczyła politycznych aspektów rozwoju stołeczności Brukseli po 1958 r. Dr Romańczyk prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, polityk miejskich, procesów odnowy miast, partycypacji społecznej. Była koordynatorką projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Brała również udział w projektach finansowanych przez Fundusze Norweskie, Komisję Europejską i organizacje pozarządowe. Jest stypendystką Uniwersytetu w Oxfordzie i Vrije Universiteit Brussel oraz współautorką publikacji książkowych i artykułów w uznanych czasopismach humanistycznych (m.in. Cities).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2204-8633

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

• 49 Annual Conference of the Urban Affairs Association, 24-27.04.2019, UCLA, Los Angeles, USA. Referat: Does citizen participation make a difference in the largest Polish cities? Evidence from deprived urban areas

• 5th REHI Workshop: A Historical Perspective on Multi-Level Urban Economic Development Policy, 29-30.11.2018, The University of the West of Scotland, Paisley, Great Britain. Referat: How has multi-level urban policy affected the largest Polish cities?

• International Conference on Participatory Spatial Planning – Processes, Challenges and Tools, 15.06.2018, Jagiellonian University, Krakow. Referat: How watershed moments in urban policy may trigger participation and change urban space? A case study of Warsaw and Krakow.

• I Konfrontacje Miejskie: Konkurencyjność gospodarcza miast – droga do sukcesu, 13.12.2017, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa. Referat: Bruksela – (re)wizja rozwoju miasta.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej, 24-25.11.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: (Dys)funkcje partycypacji publicznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej.

• Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Miasto pod Napięciem, 28-29 września 2017, Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat: Kolizyjne miasto – między materialnym a społecznym wymiarem rewitalizacji.

• International Conference on Democracy and Participation in the 21st Century, 12- 15 lipca 2017, International Sociological Association (ISA), University of Lisbon, Lizbona, Portugalia. Referat: Has participation transformed urban spaces in the largest cities in Poland?.

• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczności Lokalne wobec Wyzwań Współczesności, 12 maja 2017, SGGW, Warszawa. Referat: Czynniki społecznej mobilizacji a potencjał innowacyjny inicjatyw lokalnych.

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne Aspekty Rewitalizacji, 27 kwietnia 2017, Uniwersytet w Łodzi. Referat: Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa.

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG