A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Mgr Piotr Miszczuk

Stanowisko: członek Science Studies Lab
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 
Piotr Miszczuk jest absolwentem studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej (2018) oraz studiów magisterskich na kierunku Filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2022). Obecnie uczy się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, gdzie pod opieką prof. Macieja Smętkowskiego pracuje nad swoją rozprawą doktorską pt. "The evolution of factors behind the residential location of small-business owners in metropolitan areas: evidence from Warsaw" w ramach dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
W trakcie swojej kariery zawodowej przez krótki czas pracował dla PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz przez niespełna 5 lat był zatrudniony jako dziennikarz w Sekcji Angielskiej Polskie Radia dla Zagranicy, gdzie prowadził wywiady, relacje z wydarzeń oraz programy na żywo. W latach 2022-2023 był zatrudniony w ramach Laboratorium Badań Naukoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmował się zjawiskiem flight shame. Obecnie jest stypendystą EUROREG w projekcie NCN "Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku".
Od wielu lat jest aktywnym członkiem społeczności akademickiej; wiceprzewodniczący i przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Makroekonomii w SGH (2016/17 oraz 2017/18), a także wicenaczelny redakcji czasopisma Second Thoughts (2021-2023) i członek teatru The Cheerful Hamlets (2018-obecnie) działających w ramach Instytutu Anglistyki UW.  Brał też udział w licznych inicjatywach o charakterze ponadnarodowym, był m.in. wolontariuszem podczas szczytu NATO w Warszawie (2016), uczestnikiem wyjazdu studyjnego do Brukseli w ramach programu Eurostaż (2016) oraz członkiem grupy British-Polish Investment Alliance (2018).
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG