A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego "Studia regionalne i lokalne", a w nim między innymi o rynku pracy w Ukrainie i transporcie w Polsce.

Od numeru 2/2021 Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu.

Olha Skyba, Yurii Liannoi, Yuliia Tonkopei, Olha Lianna The Establishment of the Public Health System in the Light of the COVID-19 Pandemic as a Condition of National Security (Experience Acquired Before the War)

Oksana Zakharova, Galyna Lopushnyak, Kateryna Skibska Current Trends in the Development of the Ukrainian Labour Market

Oksana Kravchuk, Iryna Varis, Alexey Subochev The Development of the Labour Market Digital Ecosystem in Ukraine

Szymon Wójcik Czynniki warunkujące wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach – przykłady miast polskich

Dominika Hołuj, Monika Murzyn-Kupisz Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców

Mateusz Długosz, Robert Szmytkie Obszary wiejskie w systemie migracji wewnętrznych w Polsce

Recenzje:

Paweł Swianiewicz Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, Kristof Steyvers (red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe

Roman Szul Elena Chebankova, Piotr Dutkiewicz (red.), Civilizations and World Order

Janina Kotlińska Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka‑Bartkowiak, Zarządzanie majątkiemi długiem lokalnym

PDF-y na stronie "Studiów regionalnych i lokalnych": studreg.uw.edu.pl