A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

OFERTA WSPÓŁPRACY

Doktoranci/tki rozmawiają z doktorant/kami o swoich doświadczeniach mieszkaniowych, czyli poszukujemy osób do współpracy przy projekcie badawczym dotyczącym mieszkalnictwa prowadzonym przez dr Justynę Orchowską

Dla kogo: Osoba studiująca na III stopniu na polskiej uczelni (doktorant_ka)

Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie)

Kwota wynagrodzenia: 450 zł brutto za jeden przeprowadzony wywiad

Data rozpoczęcia współpracy: 15 kwietnia 2024 r.

Okres współpracy: 15 kwietnia 2024 - 15 lipca 2024 r.

Projekt: Doświadczenia mieszkaniowe doktorantów w polskich miastach”, Uniwersytet Warszawski

Zakres zadań

  • zrekrutowanie rozmówców do badania oraz zrealizowanie wywiadów pogłębionych w Warszawie, Krakowie i Łodzi (między 8 a 15 wywiadów);
  • udział w projektowaniu narzędzi badawczych;
  • w perspektywie udział w kodowaniu i analizie zebranego materiału oraz opracowywaniu artykułu naukowego.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów

Wymagane:

  • osoba studiująca na III stopniu na polskiej uczelni (doktorant_ka) w obszarze nauk społecznych;
  • znajomość metody pogłębionego wywiadu indywidualnego;
  • samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w pracy badawczej.

Mile widziane:

  • doświadczenie w prowadzeniu badaniach jakościowych metodą wywiadu;
  • znajomość programów do analizy danych jakościowych (np. MAXQDA, Atlas.ti);
  • zainteresowanie tematyką projektu.

Lista wymaganych dokumentów:

1) CV uwzględniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec kandydatek/kandydatów (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych;

2) list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 1 strona A4 standardowego maszynopisu: TNR, 12, interlinia 1,5);

3) podpisana informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych (pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument .

Przebieg rekrutacji

Bez rozmów rekrutacyjnych. Lista rankingowa sporządzona zostanie na podstawie oceny nadesłanych dokumentów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: j.orchowska@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.04.2024, godzina 12.00.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 10.04.2024.

PDF z ogłoszeniem do pobrania