A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Doświadczenia mieszkaniowe doktorantów w polskich miastach

Okres realizacji: 2024
Finansowanie: IDUB (Science Studies Lab)
Zespół badawczy EUROREG: Justyna Orchowska

Głównym celem naukowym badania jest zrozumienie doświadczeń mieszkaniowych doktorantów w polskich miastach. Badanie dostarczy wiedzy o tym, w jaki sposób zmieniająca się dostępność mieszkaniowa wpływa na plany na przyszłość, w tym zawodowe, naukowe i osobiste, doktorantów. O ile istnieje bogata literatura naukowa poruszająca kwestię sytuacji mieszkaniowej studentów, o tyle brakuje badań odnoszących się wyłącznie do doktorantów. Szczególnie na gruncie polskim temat ten jest niewystarczająco zbadany, pomimo szerokiej debaty publicznej na temat dostępności mieszkań dla studentów. Niniejsze badanie ma na celu wypełnić niniejszą lukę badawczą. Skupi się ono na doświadczeniach mieszkaniowych doktorantów studiujących na uczelniach w trzech ośrodkach miejskich w Polsce - w Warszawie, w Krakowie i w Łodzi.  Podstawową metodą badawczą będzie wywiad pogłębiony. Wśród rozmówców znajdą się doktoranci reprezentujący różne dziedziny naukowe, posiadający różny status mieszkaniowy (mieszkający z rodzicami, mieszkający w akademikach, wynajmujący, właściciele mieszkań) i reprezentujący różne cechy społeczno-demograficzne. Wywiady uzupełnione zostaną analizą danych zastanych dotyczących społeczności doktorantów w Polsce i w badanych miastach, jak również sytuacji mieszkaniowej osób w wieku 25-35.