A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

UCZYMY SIĘ JAK ANALIZOWAĆ I WIZUALIZOWAĆ DANE

Polecamy prace zaliczeniowe studentów i studentek EUROREG-u

Uczymy się jak korzystać ze statystyki publicznej, przetwarzać i wizualizować dane

Zuzanna Wrońska i Maria Antoniak przygotowały infografiki, a na nich kartogramy i wykresy prezentujące Cele Zrównoważonego Rozwoju #SDG2030 w kontekście Polski.

- Maria Antoniak przyjrzała się danym na temat równości płci – Zadaniu 5.2.: Wyeliminowanie wszystkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej [zobacz PDF]

- Zuzanna Wrońska opracowała zadania dla Celu 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie [zobacz PDF]

Przedmiot Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych prowadziła w tym semestrze Aleksandra Ćwik – doktorantka EUROREG-u w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Studencki covidowy fact checking w walce z dezinformacją

Przedstawiamy analizy studentów i studentek EUROREG-u pod opieką Profesora Mikołaja Herbsta na zajęciach z ilościowych analiz ekonomicznych, społecznych i przestrzennych. Studenci szlifowali warsztat badacza biorąc pod lupę skutki działań rządów sześciu państw wobec pandemii oraz jej wpływ na zdrowie publiczne i gospodarkę:

- skuteczność lockdownu przyjętego przez rządy sześciu państw (Polska, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecji PDF [zobacz PDF]

- mapę instrumentów lockdownu (pełny lockdown / godzina policyjna, ograniczenia w handlu i usługach, ograniczenia ruchu turystycznego, nauka oraz praca zdalna) [zobacz PDF]

- skutki zdrowotne i gospodarcze pandemii w Polsce na tle Europy [zobacz PDF]

Polecamy wyniki analiz Agnieszki Ponichtery, Roberta Bengsza, Wiktorii Abramczyk, Piotra Miszczuka i Marii Ciupki.