A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Legal Accessibility - Projekt Funduszu Wyszehradzkiego

Okres realizacji: 2017-2019
Finansowanie: Fundusz Wyszehradzki
Zespół badawczy EUROREG: Katarzyna Wojnar

Projekt 'Legal Accessibility' został uruchomiony w 2016 r. jako projekt węgierskiego think-tanku Central European Service for Cross-Border Initiatives  (CESCI). Projekt ma na celu zidentyfikowanie przeszkód prawnych i administracyjnych transgranicznych obszarów Europy Środkowo-Wschodniej i opracowanie zaleceń dotyczących potencjalnych rozwiązań - opartych na doświadczeniach najlepszych europejskich praktyk. Kolejnym celem jest wypracowanie modelu ujednolicania i koordynowania procedur legislacyjnych w obrębie krajów Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w obszarach transgranicznych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, a Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim jest partnerem projektu.  

Więcej na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: legalaccess.cesci-net.eu/
Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego
 
 
Materiały:
Propozycja nowego narzędzia prawnego współpracy transgranicznej: European Cross-Border Convention
 
Publikacje będące efektami projektu