A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Katarzyna Wojnar

Stanowisko: adiunkt
tel.: 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny i lokalny; ekonomia kultury; przestrzenne aspekty kreatywności i innowacyjności; potencjał kreatywny; kulturowe czynniki rozwoju; procesy metropolizacji; socjologia rynku pracy; instytucje kultury; ewaluacja programów i projektów UE; popularyzacja i upowszechnianie wyników badań wśród praktyków.
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Katarzyna Wojnar jest doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii. Jest absolwentką gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) UW, polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz europejskiej socjologii politycznej w Högskolan Dalarna w Szwecji. Jej rozprawa doktorska, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, dotyczyła kapitału kreatywnego polskich miast (tytuł rozprawy doktorskiej: Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast - uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalnym).

Od 2008 roku jest asystentem naukowym w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2014 pełniła funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON, który jest unijnym programem badawczym rozwoju terytorialnego. Brała udział w licznych projektach badawczych w tym projektach Ramowych UE, projektach ESPON, NCN, NCBiR, NCK. Zrealizowała również liczne ekspertyzy i badania ewaluacyjne na zlecenie Komisji Europejskiej, DG Regio, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta St. Warszawy. Brała udział w ponad 20 międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką i współautorką licznych raportów i publikacji dotyczących problematyki kreatywności, innowacyjności, przemysłów kultury i rozwoju miast. W latach 2012-2013 była laureatką Stypendium z wyróżnieniem Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w 2011 roku odbyła staż naukowy w ramach międzynarodowego programu stypendialnego dla doktorantów “East-Central Europe in Transnational Perspective”, w Centrum Studiów Humanistycznych i Społecznych Akadamii Nauk w Lipsku.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8683-9020

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

ERSA Web Conference “Spatial Challenges For The New World”, ERSA, 25-27 sierpnia 2020, tytuł wystąpienia: Shared or corporate? Transformation of spatial patterns and location factors of co-working spaces. Evidence from Warsaw, Poland; sesja: PS42-New working spaces, digital transformations and peripheral areas?

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG