A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Metropolia - region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej

Okres realizacji: 2002-2004
Zespół badawczy EUROREG: Grzegorz Gorzelak (kierownik projektu), Maciej Smętkowski

Celem badań była identyfikacja: rodzaju, siły, kierunku i zwrotu relacji łączących wybrane polskie metropolie (Warszawa, Poznań, Trójmiasto) z ich regionalnym otoczeniem, na tle rosnącego znaczenia ich powiązań międzynarodowych i krajowych. Przyjęta hipoteza badawcza zakładała, że związki między metropolią i regionem ulegają relatywnemu osłabieniu, w związku z czym, zaplecze regionalne odgrywa coraz mniejszą rolę w procesach rozwoju metropolii, czego efektem jest jego marginalizacja i pogłębienie różnic w poziomie rozwoju między centrum (metropolią) i peryferiami (otoczeniem regionalnym)