A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Przekształcenia struktury funkcjonalnej miasta a zachowania przestrzenne jego mieszkańców

Okres realizacji: 2007-2009
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zespół badawczy EUROREG: Bohdan Jałowiecki (kierownik), Maciej Smętkowski, Anna Tucholska


Celem badania była identyfikacja i analiza nowych zjawisk w strukturze funkcjonalnej miasta i ich wpływu na zachowania w przestrzeni miasta. W badaniu wykorzystano metody badawcze: (1) Analiza danych statystycznych w wymiarze gospodarczym i demograficznym – rozmieszczenie miejsc pracy i ludności, lokalizacje nowych obiektów biurowych, wielkopowierzchniowych centrów handlowych oraz nowej substancji mieszkaniowej; (2) Ankieta na próbie 903 osób w sześciu wybranych dzielnicach miasta: Białołęce, Targówku, Kamionku, Górnym Mokotowie, Kabatach i Bemowie; (3) 17 wywiadów pogłębionych z ekspertami.

Wyniki badań prezentowane były podczas dwóch seminariów EUROREG:

  • 15 maja 2008 r. Przekształcenia przestrzenne Warszawy a zachowania mieszkańców. Prelegenci: prof. Bohdan Jałowiecki i dr Maciej Smętkowski;
  • 15 stycznia 2009 r. Czyje jest miasto? Prelegentki: dr Anna Tucholska i dr Elżbieta Sekuła.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułami dotyczącymi badania:

Publikacje będące efektami projektu