A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych

Okres realizacji: 2010-2013
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Bohdan Jałowiecki (promotor), Dorota Celińska-Janowicz

Celem badania było określenie przestrzennych aspektów funkcjonowania warszawskich centrów handlowych w trzech głównych obszarach tematycznych. Po pierwsze, powstawanie centrów handlowych w Warszawie można rozpatrywać jako rezultat decyzji lokalizacyjnych inwestorów, skutkujących zarówno określonym umiejscowieniem poszczególnych obiektów (skala lokalna), jak i kształtem struktury przestrzennej całego zbioru stołecznych centrów handlowych (skala ogólnomiejska). Pierwszym celem badania była zatem analiza lokalizacji 35 warszawskich centrów handlowych uwzględniająca kryteria lokalizacyjne tych specyficznych form przestrzennej koncentracji działalności handlowej i usługowej. Po drugie, budowa centrów handlowych oznacza  stworzenie zupełnie nowej, także pod względem jakościowym, przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej – przestrzeni konsumpcji. Drugim celem badania była charakterystyka jakościowa wybranych obiektów handlowych, umożliwiająca identyfikację głównych cech ich przestrzeni oraz procesów i zasad jej konstruowania. Po trzecie, obecność nowoczesnych centrów handlowych wywołuje także konsekwencje przestrzenne w miejskiej strukturze handlu detalicznego, szczególnie silnie oddziałując na funkcje głównych ulic handlowych miasta. Trzecim celem badania było zatem określenie przekształceń funkcjonalnych głównych ulic handlowych Warszawy w okresie powstawania w stolicy nowoczesnych centrów handlowych (1996-2010).

Badaniem objętych zostało 30 warszawskich oraz 5 podwarszawskich centrów handlowych, zaś w części poświęconej ulicom handlowym – 8 ciągów ulicznych.

Publikacje będące efektami projektu