A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Dr Dorota Celińska-Janowicz

Stanowisko: adiunkt
Specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, geografia handlu, studia miejskie, rozwój regionalny i lokalny
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Dorota Celińska-Janowicz jest doktorką Nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentką geografii (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i gospodarki przestrzennej (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego). Jej rozprawa doktorska, której promotorem był prof. dr hab. Bohdana Jałowiecki, dotyczyła przestrzennych aspektów funkcjonowania warszawskich centrów handlowych. W 2016 roku została laureatką dyplomu im. Eugeniusza Romera przyznawanego przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Laureatka stypendiów podoktorskich na Uniwersytecie w Wiedniu oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W EUROREGu pracuje od 2010 roku, kiedy to objęła także stanowisko sekretarza redakcji kwartalnika naukowego „Studia Regionalne i Lokalne”. Uczestniczyła w kilku projektach programu ESPON, pełniąc funkcję polskiego koordynatora dwóch projektów (USESPON i SUPER), jak również w badaniach ewaluacyjnych oraz dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, NCBiR oraz Urzędu Miasta st. Warszawy. Od września 2016 roku pełni funkcję Kierowniczki Studiów oraz koordynatorki ds. mobilności. Od września 2019 do marca 2020 odbywała staż podoktorski na Uniwersytecie Oksfordzkim (Saïd Business School) w ramach stypendium im. Bekkera przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, zaś od września 2021 do sierpnia 2022 realizowała projekt post-doc w ramach stypendium Austriackiej Agencji Edukacji i Umiędzynarodowienia (OeAD) na Wydziale Geografii i Badań Regionalnych Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od maja 2023 roku pracuje również na Vrije Universiteit Brussels jako post-doc researcher na Wydziale Socjologii w Social Sciences and Solvay Business School.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0101-7475

Researcher ID: P-2126-2018

Web of Science ResearcherID: AAF-4230-2021

Scopus Author ID: 56919635200

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

AAG 2023 Annual Meeting, 23-27.03. 2023, The American Association of Geographers, konferencja hybrydowa, tytuł referatu: Changes in the shopping behaviour of Polish consumers before and after the pandemic

AGX 2022 Conference – A Community of Applied Geographers, 20-22.10.2022, konferencja online, tytuł referatu: Spatial heuristics in consumers' shopping decisions

RSA Global e-Festival Regions in Recovery, 2-18.06.2021, Regional Studies Association, konferencja online, tytuł referatu: COVID-19 Resilience Research: A Systematic Literature Review

AAG 2021 Annual Meeting, 7-11 kwietnia 2021, The American Association of Geographers, konferencja online, tytuł wystąpienia: Local, digital and panic: shopping behaviours of the UK and Polish consumers during the first wave of the pandemic

„Użytkowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”, Warszawa, 22-24 kwietnia 2021, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, konferencja online, tytuł wystąpienia: Zachowania zakupowe użytkowników centrum miasta na przykładzie Oksfordu

Applied Geography Conference 2020, 18-20 października 2020, konferencja online, tytuł referatu: Public space as a factor of competitive advantage of the High Street. Oxford city centre example

AMPS Conference “The City and Complexity – Life, Design and Commerce in the Built Environment”, 17-19.06.2020, AMPS, City University of London, konferencja online, tytuł referatu: Resilience of the High Street and its public space

Oxford Retail Futures Conference 2019 “Understanding the impact of emergent technologies on retail business models, processes and places”, 10.12.2019, Said Business School, University of Oxford and Consumer Data Research Centre, Oksford, Wielka Brytania. Podsumowanie konferencji 

RSA Winter Conference 2019 “Turbulent Times: Rethinking Regions and Cities”, 14-15.11.2019, Regional Studies Association, Londyn, Wielka Brytania. Referat: Retail Public Spaces – A Resilience Perspective on Shopping Streets Transformations

AAG 2019 Annual Meeting, 3-7.04.2019, The American Association of Geographers, Waszyngton, USA. Referat: Location patterns of APS firms vs. business districts: a tale of agglomeration and specialisation in era of creativity (wspólnie z M. Smętkowskim)

INURA Conference “Footloose Warsaw. Towards a walkable Urban theory”, 23-30.06.2018, International Network for Urban Research and Action. Warszawa. Referaty (wspólnie z K. Wojnar): The geography of Mordor oraz Walking into Mordor

RSA Annual Conference 2018 "A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival", 3-6.06.2018, Regional Studies Association. Lugano, Szwajcaria. Referat: Spatial Behaviours of Employees in Warsaw Business Districts - Centre vs. Peripheries

Kongres ERSA „Social Progress for Resilient Regions”, 28.08–1.09.2017, European Regional Science Association. Groningen, Holandia. Referat: Shopping centres in central and secondary business districts. The Warsaw example

RSA Annual Conference 2017 "The Great Regional Awakening: New Directions", 4-7.06.2017, Regional Studies Association. Dublin, Irlandia. Referat: Shopping and working. Shopping centres in Warsaw business districts

RSA European Conference 2016 "Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World", 3-6.04.2016, Regional Studies Association. Graz, Austria. Referat: Local Resilience Potential – Theoretical Framework and Methodological Challenges

RSA Winter Conference "Great Transformation: Recasting Regional Policy”, 19-20.11.2015, Regional Studies Association, Londyn, Wielka Brytania. Referat: Business districts in city space – case study of post-socialist metropolis (wspólnie z M. Smętkowskim)

Kongres EUGEO, 30.08-2.09.2015, Association of Geographical Societies in Europe, Budapeszt, Węgry. Referat: Spatial structure and distribution determinants of Warsaw shopping centres

Kongres ERSA „World Renaissance: Changing roles for people and places Economy”, 25-28.08.2015, European Regional Science Association, Lizbona, Portugalia. Referat: Modelling R&D investment target within the Europe 2020 strategy: regional CGE analysis for Poland (wspólnie z K. Zawalińską, A. Płoszajem, J. Rokiem)

18th Annual Conference on Global Economic Analysis "Information for the Policy Maker: Practical Economic Modelling for Tomorrow". 17-19.06.2015, Center for Global Trade Analysis, Purdue University, Centre of Policy Studies (CoPS), Victoria University. Melbourne, Australia. Referat: Regional Input-Output Studies: A Systematic Literature Review (wspólnie z A. Płoszajem, J. Rokiem, K. Zawalińską)

RSA Winter Conference "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy”. 27-28.11.2014, Regional Studies Association. Londyn, Wielka Brytania. Referat: Adaptability from local perspective - adaptive potential of Polish municipalities (wspólnie z A. Płoszajem)

European Social Networks Conference. 1-4.07.2014. International Network for Social Network Analysis. Barcelona, Hiszpania. Referat: Trends in interregional scientific collaboration in Europe: Moving centers or fixed pattern? (wspólnie z A. Ploszajem)

RSA European Conference 2014 "Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories". 15-18.06.2014. Regional Studies Association. Izmir, Turcja. Referat: Spatial structure of shopping centres in Warsaw

XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście "Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej". 10-11.04.2014. Zakład Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. Referat: Dwubiegunowość przestrzeni biurowej w Warszawie – porównanie Centralnego i Mokotowskiego Obszaru Biznesu (wspólnie z M. Smętkowskim)

RSA Early Career Conference "Looking Forward: The Future of Regional Studies". 1.11.2013. Regional Studies Association. Manchester, UK. Referat: Shopping centres in urban planning in Poland

Kongres EUGEO „Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change”. 5-7.09.2013. Association of Geographical Societies in Europe. Rzym, Włochy. Referat: Large housing estate in post-socialist city, revival or decay

Kongres ERSA "Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy". 27-31.08.2013. European Regional Science Association. Palermo, Włochy. Referat: Shopping streets transformation in post-socialist city: the Warsaw example

Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje. 25-26.06.2013. Polski Punkt Kontaktowy ESPON – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Referat: Polityka miejska wobec lokalizacji centrów handlowych

Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań. 22-23.11.2012; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii. Lublin. Referat: Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy.

Four years on: how have capital cities dealt with the crisis. The RSA Research network “The impact of global economic crisis on capital cities” seminar.  26.10.2012; Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kijów, Ukraina. Referat: City budget in the Crisis – example of Warsaw.

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. 29.11-1.12.2012; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Referat: Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast.

Crisis and cities: a dual world of capital cities. RSA Research Network “The impact of global economic crisis on capital cities”, 23.09.2011, EUROREG. Warszawa. Referat: Shopping centres and shopping streets in the capital city – Warsaw case study

XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Przestrzeń publiczna miast”. 7-8.04.2011. Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź. Referat: Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja

The First Nordic Winter Conference „Regions: Sustainabilty, Growth, and Policy”. 30-31.03.2011; The Centre for Regional Science (Cerum). Hemavan, Szwecja. Referat: Gender Structure of Eastern Poland

 
Projekty realizowane w ramach EUROREG