A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Regionalne korzyści z inwestowania w edukację. Doświadczenia polskie i międzynarodowe

Okres realizacji: 2008-2011
Zespół badawczy EUROREG: Mikołaj Herbst (kierownik projektu)


Celem projektu było przeprowadzenie badań dotyczących następujących zagadnień:

  • koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących relacji między kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym;
  • wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w skali regionalnej w Polsce oraz na konwergencję dochodów polskich regionów;
  • efekty przestrzenne kapitału ludzkiego w skali regionalnej;
  • zmiany w dostępności edukacji dla różnych grup społecznych w Polsce
  • tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez polskie miasta akademickie
  • wpływ czynników kulturowych i historycznych na regionalne zróżnicowanie jakości edukacji
  • rola edukacji w transformacji gospodarczej Polski
Publikacje będące efektami projektu