A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Prof. dr hab. Mikołaj Herbst

Stanowisko: profesor
tel.: (+48) 22 826 16 54
Specjalizacja: rozwój regionalny, ekonomia edukacji
Dydaktyka 

zobacz w USOS

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Pobierz pełne CV:
Biogram 

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Columbia Cooperative Program in Economics” realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Stypendysta Uniwersytetu w Trieście (12-miesięczna wizyta studyjna we Włoszech w 2003 roku) oraz programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” (Visiting scholar w Amherst College, Stany Zjednoczone, w 2010 roku  - 12 miesięcy). Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. Uczestnik projektów badawczych organizowanych przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) i Bank Światowy. Pracował także jako konsultant krajowy i międzynarodowy w dziedzinie zarządzania systemami oświaty, rozwoju regionalnego i lokalnego. Członek redakcji kwartalnika naukowego Studia Regionalne i Lokalne. Członek polskiej sekcji Regional Studies Association, grupy badawczej Ekonomia i Socjologia Edukacji w Polsce (ESEP) oraz sieci Economics of Education in Europe (EENEE). W latach 2008-2009 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Obecnie członek Zespołu Ekspertów ds. Programu Polityki Rodzinnej w Kancelarii Prezydenta RP. Członek Rady Programowej Fundacji Szkoła Liderów.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7841-3030

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 
  • Konferencja LESE: Lisbon Economics and Statistics of Education, 20.01.2022, Nova School of Business and Economics, Carcavelos, Lizbona, tytuł referatu: Too Much Reforming At Once? The Effects Of Abolishing Middle Schools On Access To Upper Secondary Education In Warsaw
  • Ogólnopolska konferencja Samorządy a szkoły. 7-8.05.2012; ORE- ICM UW, Warszawa. Referat: Problemy zarządzania i finansowania polskiej oświaty.
  • Samorząd samodzielny w realizacji zadań oświatowych. 11-12.12.2012; CWA-ORE, Warszawa. Referat: Finansowanie oświaty w Polsce –  proste pytania, trudne odpowiedzi.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG