A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

Urban retail public spaces – creation, disruption, and transformation

Okres realizacji: 2019-2020
Zespół badawczy EUROREG: Dorota Celińska-Janowicz

Projekt jest realizowany na Uniwersytecie Oksfordzkim w Said Business School. OPiekunem projektu jest Prof. Jonathan Reynolds.

Głównym celem projektu jest analiza wpływu handlu internetowego i nowoczesnych centrów handlowych na tradycyjne miejskie przestrzenie handlowe i ich przestrzenie publiczne na przykładzie centrum Oksfordu. Ramą teoretyczną badania jest koncepcja rezyliencji. Punktem wyjścia projektu jest koncepcja rezyliencji handlowej opracowana przez L. Dolega i D. Celińską-Janowicz (2015). Badanie opiera się na założeniu, że efekty wpływu handlu internetowego i nowoczesnych centrów handlowych na tradycyjne przestrzenie handlowe zależą od poziomu rezyliencji tych ostatnich. Rezyliencja tradycyjnych przestrzeni handlowych i związanych z nimi przestrzeni publicznych może być definiowana jako adaptacyjny, dynamiczny i ewolucyjny proces przystosowywania się obszarów handlowych (rozumianych jako złożone systemy adaptacyjne) do zmian, kryzysów i szoków przy zachowaniu istniejących funkcji. Adaptacyjne zmiany mogą wynikać z działań różnych aktorów, w tym przedsiębiorców z branży handlu detalicznego, prywatnych organizacji, władz publicznych i konsumentów.

 

Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0