A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Mgr Aleksandra Ćwik-Mohanty

Stanowisko: doktorantka
Specjalizacja: dziedzictwo kulturowe, odpowiedzialna turystyka, turystyka obszarów wiejskich i peryferyjnych
Dydaktyka 

(rok akademicki 2021/2022): Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych (ćwiczenia)

Publikacje [zobacz]
Referaty na konferencjach (wybrane) [zobacz]
Biogram 

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dziedzinie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, temat badań doktorskich to „Integracja dziedzictwa kulturowego i turystyki wiejskiej na obszarach peryferyjnych jako szansa dla obu”. Wcześniej, absolwentka Studiów Magisterskich o Dziedzictwie Kulturowym (MA Cultural Heritage Studies Program: Academic Research, Policy Management) na Central European University w Budapeszcie oraz studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo USA, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, w trakcie których odbyła wymianę na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji oraz ukończyła program „Globalization” na Venice International University. Przewodnicząca Cultures in Danger Student Initiative (CiD) na CEU (2016-2018). Jej projekt końcowy i praca magisterska dotyczył pozytywnego wpływu ponownego wykorzystania zabytków na rozwój społeczny mieszkańców małych miast, na przykładzie Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Aktualna stypendystka Europejskiego Forum w Alpbach 2020. Członkini Laboratorium Badań Naukoznawczych.

Numer ORCID: 0000-0002-5357-6922

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
Referaty na konferencjach (wybrane) 

MIASTECZKO – SZTETL – STÄDTCHEN. WOKÓŁ KONSTRUOWANIA „WIELOKULTUROWOŚCI” I „LOKALNEGO DZIEDZICTWA, 24-25.09.2020 (przeniesiona na 09.2021), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, tytuł wystąpienia: Czy potrzebne nam są parki kulturowe? Przypadek dziedzictwa tatarskiego w Kruszynianach Przysucha